Zveme Vás 

Nejnovější obrazy 

Vzpomínky tuláka po hvězdách
(olej, plátno, 120/90 cm, 2020)

Svatý František ( olej, plátno, 80/100cm, 2021)

4O dní Noemovy plavby (olej, pevný podklad, 86/7O cm, 2021)

Nespoutaná - torzo (olej, plátno, 180 / 100 cm, 2020/2021)
(volný)

O cestě
(olej, pevný podklad, 130*100cm, 2021, volný)